Daénská smečka

Členovia Daénu sa usadili v juhozápadnej časti lesu Álf. Tento les je tvorený prevažne ihličnatými stromami, medzi ktorými rastie i množstvo krovín, kvetín a bylín. Pôda je vlhká vďaka početným vodným tokom, ktoré pretekajú naprieč územím. Jedno rameno rieky sa vlieva i do rozľahlého, lesného jazera. Cesta naprieč lesom je pre cudzincov niekedy veľmi obtiažna, vzhľadom na jeho rozľahlosť, vrásnenie a porast. To dáva členom svorky veľkú výhodu, aby sa dokázali jednoducho stratiť nepriateľovi zo zorného poľa v hustom, ihličnatom lese. Okrem toho je územie veľmi prospešné i na lovnú zver, ktorú majú členovia svorky takmer pod labkami. Rozmanitosť druhov zvierat i rastlín je tu skutočne obsiahla. V lese môžete nájsť i lesné čistinky na ktorých rastú všemožné kvetiny, či dokonca i liečivé bylinky. V západnej časti lesu je povrch hornatejší, vzhľadom na susedné pohorie, ktoré ponúka lesu závetrie od otvoreného mora. V tomto mieste sa nachádza i skrytý úkryt svorky, ktorého vchod je maskovaný medzi zmesou machu, stromov a iných skál.

Pozitíva svorky

+ bezpečie
(lesný porast, ktorý poznajú dokonale len členovia)
+ pitný zdroj
(množstvo potôčikov, rieka i jazero na území lesa)
+ úkryty
(v západnej časti množstvo jaskyniek)
+ fauna a flóra
(prítomnosť rozmanitých druhov lesnej zvery i bylín)
+ svorkové puto
(možnosť získať 11. lvl svojej vrodenej mágie)

Negatíva svorky

- riziko úrazu
(noví členovia nie sú tak zdatní v teréne lesa)
- predátori
(vlci nie sú jediní, ktorí obývajú tento les)

/Nástenka/

/Svorková hra/

/Územie svorky/

/Web/

Lissandra
(učitel)
...
Enzou
...
Vino
(lovec)
Solfatara
(opatrovatel)
Zinek
(léčitel)
Taylor
...
Freki
(ochranář)
Sar
(ochranář)
Dorya
(opatrovatel)
Zeinab Is-Artais
...
Phoenix
...
Niyari
...
Tebeth
...
Azrael
...
Akros
...
Solari
...
Ricca
...
Arrow
...
Cithrian
...
...