Ellie

avatar
KŠM: 313||Rubíny: 26||Mince: 5

Další charaktery


Uživatelské jméno Ellie
Zobrazované jménoEllie
Skupina Vlci
Naposledy aktivní 16.2.2020 20:17
Zaregistrován od18.3.2019 14:26
Příspěvků 431, zobrazit >
Počet přihlášení 583
Poznámka
img
img
img
LucLie
img
img

Informace

Jméno:Ellie (Elizabeth, přezdívána jako Ellie, El, či jiné zdrobněliny jejího jména)
Narozen:13. 5. 2015
Pohlaví:samice
Element:země
Otec/matka:Diego (nevlastní otec)/Akima
Rufus (biologický otec)
Sourozenci:Ricko, Leo, Liana
Partner:Lucian
Vlčata:...nemá...
Smečka:...nemá...
Postavení:Tulák
Úkryt:Androme

Magie

Základní element

Další elementy & magie

Speciální magie

Stella Anxietatem

Úzkost - seskupení emocí, zahrnujíc strach, zlých předtuch, obav. Kdo z vás by se nebál v tomto světě aspoň jediné věci? Uzavíral se, dostával do nejistých chvílí, odkud potřebuje utéct. Potřebujíc ukázat, že není sám, že má to, co potřebuje. Anxietatem je latinský název pro úzkost, kterou si jednou za čas prožije každý.
Stella zas doslovný překlad pro Hvězdu, což je vesmírné těleso, které jistým způsobem září, dodává lidem naději, příjemný pocit, že nejsou sami a při hlubším pohledu na všech několik set hvězd, které na naší obloze jsme schopni vidět. Každý se jen zastaví, zhluboka vydechne a usměje se.
O čemž tato magie je. Když se vlk, Ellie, dostane do nepříjemné úzkosti, strachu, a nebo jen pocitu samoty, tak dokáže vědomě probrat iluzi v podobě oblohy, hvězd iluze. Jak pro ni, tak pro okolní vlky, kteří jej jsou schopni vidět po získání si Elizabethiny důvěry, která “svolí ve své mysli”, že jej může daný vlk vidět, cítit jakoby magii velili oni samotní.
Umí hřát, dodat spousty dobrých pocitů, a dokonce dostat vlka ze strachu. Majitel, který nese tuto magii jej umí spustit pomocí svých myšlenek, vědomím, které bude zrovna potřebovat pomoc, utišit, a nebo i jen tak pro radost. Lze jej vykouzlit o velikosti pár metrů, až kilometrů, ale to jen ve výjimečných situacích.
Magie umí být však i zrádnou, když se vlk nechá zhypnotizovat krásou těchto těles, tak může nemile zakopnout, a nebo být obětí pro ty, kteří iluzi nevidí, a proto je dobré ji využívat na místech, která jsou uzavřená, nehrozící pádu a případných nástrah na jedince.


Odznáčky

AKCE


POSTY


10 KŠM za 100 postů
20 KŠM za 200 postů
30 KŠM za 300 postů
20% za sportovce

MIMOHERNÍ


DLOUHODOBÉ


SMEČKA


PARTNERSTVÍ


YALOR

TÝMOVANÁ


Povaha

Ellie je narozdíl od většiny vlků spíše samotář, než veselý extrovert. Je to zvláštní, když se jedná o vlka, který především spoléhá na svou smečku a rodinu. Může to vyznít dost zvláštně, spíše ona na vás může zapůsobit negativně, ale její pravé já, které je schováno uvnitř její schránky, má neustále chuť s někým skotačit.
Problém je v ní. - Neumí za vlky přijít, začít s nimi dokonce komunikovat. Většinu času bývá mimo smečku, když v nějaké je. Snaží se býti spíše sama. Nemá zapotřebí být v houfu vlků. Bojí se, že by se mohlo opakovat to, co si zažila v její poslední smečce, kdy byla kousátkem jiných vlčat, samců a samic. Proto většinu času tráví sama, ve svém klidu. Když však přijde zájemce, který by ji rád poznal, sama od sebe začne být úplně jiný vlk. Chce to však čas, záleží na daném vlkovi, zda bude vytrvalý a ochotný ji znát do jejího úplného jádra.
Většina vlků toto nehodlá podstoupit, a tak ji berou jako další vlčici, která ve smečce přebývá. Ellie má stránku, kterou se prosadit umí, a to je její vytrvalé, ochotné chování. Když dochází ke konfliktům, stojí vždy za její smečkou, kterou bere jako vlastní rodinu. Přátelé pro ni jsou taktéž vším.
Když však dochází na fyzický kontakt, dochází k velkému zádrhelu. Nesnáší, když se jí někdo dotýká. Ať už se jedná o vlče, alfu, omegu, či pouhého tuláka. Nepotrpí si na ničem, nerada se podvoluje vlkům, které nezná. Nerada svoluje ostatním, aby na ni ,,sahali”. Samozřejmě, že když se jedná o alfu, většinou z prvu prská, ale nakonec pro své dobro ustoupí a podvolí se.
Její vztah k Alfám je z velké části přátelský a tolerantní. Splní vše splnitelné, co si vlk umane, či jí je nařízeno. Nejraději by vždy vedla lovy, jelikož je to část života, která ji naplňuje, tak jako nic jiného. Proto i bez ohledu na to, zda může, po kořisti vystartuje. Následků si je vědoma.
Co se týče vztahu k vlčicím, vychází s nimi až na výjimky poměrně dobře. Sem tam se najde někdo, kdo Ellie bere jako snadný terč, nad čímž většinou jen převrátí očima a jde si dělat své. S velkou chutí vlčicím pomáhá hlídat vlčata, která je schopna bránit vlastním tělem, dát za ně vlastní život, i když nejsou její.
Vlci jsou pro ni však tvrdší oříšek, neumí s nimi zrovna nejlépe komunikovat. Stydí se obzvlášť, když na ni nějaký promluví. Většinou na ně reaguje neutrálně, snažíc se vlky neřešit. Bere je jako součást života a pro zatím nic víc.


Minulost

Narodila se dvěma schopných vůdcům jedné z větších smeček. Akimě a schopnému samci Diegovi, což byl potrhaný starší vlk, který si prožil opravdu úchvatný život. A tak nastal čas zplodit potomky. Tudíž si ve své smečce vybral samici, kterou opravdu dlouhou dobu pozoroval. Zajímala ho svou vůní a pokušením. Byla jiná, než vlčice okolo, a tak si ji zvolil za svou samici.
Měl dlouhá léta za to, že je to ideální partnerka, jak se ze začátku jevilo. Bohužel, jakmile zplodila potomky, začala z ní být nepříjemná vlčice, co si pomalu nepustila ani vlastní vlčata k sobě. Měla dva oblíbence, Ricka a Lianu, kteří jí byli povahově dosti podobní. Bohužel, pak se zde našla dvě, kterýma lehce opovrhovala. Jedno z nich byl Ellien starší bratr Leo. Leo byl její nejbližší sourozenec, ostatní ji opovrhovali, za to on v ní viděl něco, co nikdo jiný ne.
Jako vlčata si hrávala, skotačila v potoce, či se snažila lovit motýly. To byla jediná možná kořist, kterou byla schopna v jejich věku chytit. Ellie si ho vždy vážila, tak jako on ji.
A pak zde máme Ellie, na niž její matka vždy nerada vyčkávala, až si jako malinké vlče uloví myš, bez její pomoci. Pravdou je, že jako malinká dost zdržovala celou smečku, což jí díky bohu toleroval její alfa otec. Matka neměla zrovna nejvíce trpělivosti, chtěla vše rychle a stručně. Proto měla vlčata spíše jako povinnost, nikoli jako svou rodinu. Otec měl matku Akimu i přes všechna její protivná hašteření rád. Za to ona, přestávala lásku k němu pociťovat. Každým dnem, či týdnem jejich vztah klesal ke dnu, až se otec své malé vlčice Elizabeth ujal zcela sám. Opustil smečku v myšlence, že vlčeti předá vše, co on sám za sedm let života zvládl vypěstovat.
Chtěl jí dát to, co matka nedala, veškerou lásku a jeho zkušenosti v lovu. Což také učinil. Pomáhal Ellie do jejího prvního roku života, kdy začínala už zvládat lovy bez problému. Samozřejmě, nikdy nelze nic umět nejlépe ze všech, a tak měla plno nedostatků, které bylo třeba vypilovat.
Jak čas plynul, jí se začalo stýskat po jejím bratříčkovi a všech vzpomínkách s ním, které už byly nedosažitelné. Byli daleko od rodiny, tak daleko, že by trvalo měsíc, než by došli zpět. Otec chtěl své maličké ve všem vyhovět, aby byla nejspokojenější, a to pro něho byl celý vesmír, když se jeho malinká, nyní téměř dospělá vlčice radovala.
Bohužel, nelze vždy žít růžový život, nelze nepoznat smutek, kterého v jejím životě dosud moc nebývalo. Život funguje jako perfektní rovnováha, která vyrovná dobré se zlým a to potkalo i je.
V zataženou noc, kdy ležela obě vlčí těla vedle sebe, zaslechl otec nepříjemné zvuky, které dávaly jasně najevo, že se jedná o hrozbu. Jeho dcera, nyní již skoro dvouroční, se probudila společně s ním, on ji však pouze olízl čumáček svým hrubějším jazykem. Nechápala oč jde. „Proč tak vyvádí ?”. Myšlenky se snažily najít správné východisko, či odpověď, která by jim řekla, co se děje.
Jakmile zazněl řev, otec vyběhl. Nešel však zastavit, dal své vlčí slečně jediné znamení, a to ať je potichu celou dobu, nikam nechodí, nepomáhá. Vždy byla jeho malou vlčí princeznou, která na slovo poslechla, ale nyní ne. Rozběhla se po pachu za ním, déšť jí agresivně padal do očí, snažíc se obrátit směr jejímž se rozběhla. Netrvalo ani sekundu a zaslechla kňučícího vlka lapajíc o posledních pár dechů. Souboj, v němž byl vítězem medvěd, skončil. Nemohla věřit tomu, co vidí, tomu, že jediný, kdo ji kdy měl opravdu rád, náhle není.
Neotálela ani nepřemýšlela nad tím, co dělat. Věděla, že jakékoliv bránění by znamenalo smrt i pro ni. Proto se staženými ušisky a ocasem mezi svýma nohama utekla. Po dlouhých měsících samoty, kdy bez přestávek smutnila, se ve svých téměř třech letech zvládla znovu dostat na vlastní nohy. Událost ji bude zřejmě pronásledovat ještě dalších pár let v jejích nočních můrách, ale v normálním životě začala prožívat zcela nové chvíle.
Tuto bolest jí jedna smečka, ke které se připojila, připomněla. Bývala pro ně pouhým terčem, jak pro vlčice, tak pro vlky. Alfy ji bránily, ale zbytečně. Legrace, jak zdůvodňovali členové smečky tyto chvilky, přetekla přes okraj její trpělivosti. Proto se se smečkou střetla, bylo jí tak nějak jedno, že je sama proti trojici hlavních aktérů, kteří na ni nejvíce útočili.
Ukázala, že v ní je víc, než jen kňourání, které dávala dosud na povrch. Spor se brzy vyřešil. Souboj, který mezi sebou s vlky vedla by se dal považovat za nerozhodný, jelikož alfy zasáhly a ji vyhostili. Nestáli o další problémy, které s sebou vlčice donesla.
Ellie zmizela. Nikdo o ní dalších pár týdnů nevěděl, až teprve, když se ukázala na palouku. Plna nového odhodlání, energie a pokušení. Čekaje na to, kam ji osud zanese dál.


Zajímavosti

- Při lovu zvěře vyniká díky své vytrvalosti, stisku čelistí a instiktu.
- Na pravém uchu má vyštípnutý kousek kůže.
- Má potíže s dýcháním.


Vlastnosti

Síla 45%/45%

Vytrvalost 70%/70%

Rychlost 41%/65%

Obratnost 41%/65%

Schopnost lovu 70%/70%


Předměty

Prsten portálu
Slouží k otevření portál na kterékoliv místo v rozsahu 10ti území od vás. Portálem projdete, vezmete prsten a po 20ceti herních postech je můžete znovu použít. Slouží čistě k přemisťování jednoho až 4 vlků. Vlk musí mít jasnou představu o místě, kam chce jít, jinak může dojít ke zranění, chce to trochu tréninku a soustředění.
Nezapomínejte, na vyčerpání vašeho vlka vhledem k jeho %.
AKTIVNÍ
Aktivuje se vyhozením prstene do vzduchu.
Stopařův pomocník
Vlk dokáže vycítit, kde se někdo z jeho známých momentálně nachází. Stačí k tomu znát pach a tvář vlka, kterého chcete najít. Stopařova náušnice zachytí „signál“, kde se vlk nachází a spolehlivě vás za ním zavede, ať je kdekoliv na ostrovech. Navede vás podobně jako kompas.
AKTIVNÍ
Aktivace myšlenkou na vlka.