Daénská smečka

Členovia Daénu sa usadili v juhozápadnej časti lesu Álf. Tento les je tvorený prevažne ihličnatými stromami, medzi ktorými rastie i množstvo krovín, kvetín a bylín. Pôda je vlhká vďaka početným vodným tokom, ktoré pretekajú naprieč územím. Jedno rameno rieky sa vlieva i do rozľahlého, lesného jazera. Cesta naprieč lesom je pre cudzincov niekedy veľmi obtiažna, vzhľadom na jeho rozľahlosť, vrásnenie a porast. To dáva členom svorky veľkú výhodu, aby sa dokázali jednoducho stratiť nepriateľovi zo zorného poľa v hustom, ihličnatom lese. Okrem toho je územie veľmi prospešné i na lovnú zver, ktorú majú členovia svorky takmer pod labkami. Rozmanitosť druhov zvierat i rastlín je tu skutočne obsiahla. V lese môžete nájsť i lesné čistinky na ktorých rastú všemožné kvetiny, či dokonca i liečivé bylinky. V západnej časti lesu je povrch hornatejší, vzhľadom na susedné pohorie, ktoré ponúka lesu závetrie od otvoreného mora. V tomto mieste sa nachádza i skrytý úkryt svorky, ktorého vchod je maskovaný medzi zmesou machu, stromov a iných skál.

Pozitíva svorky

+ bezpečie
(lesný porast, ktorý poznajú dokonale len členovia)
+ pitný zdroj
(množstvo potôčikov, rieka i jazero na území lesa)
+ úkryty
(v západnej časti množstvo jaskyniek)
+ fauna a flóra
(prítomnosť rozmanitých druhov lesnej zvery i bylín)
+ svorkové puto
(možnosť získať 11. lvl svojej vrodenej mágie)

Negatíva svorky

- riziko úrazu
(noví členovia nie sú tak zdatní v teréne lesa)
- predátori
(vlci nie sú jediní, ktorí obývajú tento les)

/Nástenka/

/Svorková hra/

/Územie svorky/

/Web/

Lissandra
(učitel)
...
Enzou
(lovec)
Vino
(lovec)
Solfatara
(opatrovatel)
Sar
(ochranář)
Zinek
(léčitel)
Taylor
...
Freki
(ochranář)
Azrael
...
Phoenix
(lovec)
Dorya
(opatrovatel)
Niyari
...
Tebeth
...
Akros
...
Solari
...
Ricca
...
Arrow
...
Cithrian
...
Gwyn
...
...